Sesli Lûgat 1

Kelimeyi dinlemek için ikona, ayrıntıları görmek için kelimeye tıklayınız.
 • abidevi a:bidevi:
  Anlam: Anıtsal
 • abı hayat a:bı hayat
  Anlam: hayat suyu
 • acem acem
  Anlam: Arap olmayan, İranlı.
 • acemaşiran
  Anlam: Türk mûsikisinde bir makam
 • aceze aceze
  Anlam: Düşkünler, âcizler.
 • acuze acu:ze
  Anlam: Kocakarı, cadı.
 • adat (âdetler) a:da:t 'adet'in çoğulu olan âdat ile karıştırılmamalı
  Anlam: Âdetler, alışkanlıklar,
 • ahzâb suresi ahza:b su:resi
  Anlam: Çok konulu surelerin başında gelen Ahzâb suresi, Kur'an'ın en yoğun surelerinden biridir. Tamamı Medine devrinde nâzil olan sûre yetmiş üç âyetten ibaret olup, Kur’ân-ı Kerîm’in otuz üçüncü sûresidir. Adını, 20 ve 22. âyetlerinde geçen ahzâb kelimesinden almıştır.
 • istiklal -İnce l' sesine dikkat. "Hakkıdır, Hakk’a tapan milletimin istiklâl!" (M. Akif Ersoy)
  Anlam: bağımsızlık
 • izmihlal "Ebediyyen sana yok, ırkıma yok izmihlâl" (M. Akif Ersoy)
  Anlam: yok olma
 • kadir suresi kadir su:resi ‘Kadi:r’ şeklinde söylemek hatalıdır.
  Anlam: Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecenin geniş rahmet ve bereketlere vesile olduğuna işaret edilerek Kur’an’ın insanlık için taşıdığı değer ve öneme, insanlığın ona olan ihtiyacına dikkat çekilen 97. sure.
 • kuranı kerim Kur/a:nı Keri:m (kur-a-nı-ke-rim) 'kur'hecesinden sonra bir bölme yaparak okunmalı. 'a' sesi uzun. 'Kerim' kelimesinde 'i' sesi uzun. 'Kuuran' veya 'kuranıkerim' gibi telaffuzlar doğru değil. Hecelemek gerekirse kur-a-nı-ke-rim.
  Anlam: Kerîm Kur'ân, Allah'ın Son Peygamber Hz. Muhammed (SAS) vasıtasıyla insanlara gönderdiği son ilahî kitap. Kur'an-ı Azimü'ş-Şân Kitab-ı Mübin
 • sav - (sav) - sâllallahü aleyhi vesellem sâllaLLa:hû aleyhi ve sellem (İlk l ince, ikinci l de ince ancak ‘Allah’ lafzındaki l kalın olduğu için inceden kalına bir geçiş olmalı: 'laL'. Kalın olarak, 'sallallahu', ince olarak 'sallâllâhü' ve 'vessellem', şeklindeki telaffuzlar hatalıdır.) Söyleyişe alışmak için 'sâllâ + Allahu' kelimeleri art arda tekrar edilebilir. Pek tercih edilmemekle birlikte “Hz. Peygamberin – sallallâhü aleyhi ve sellem-" şeklinde, kısaltma ekten sonra da telaffuz edilebilmektedir. Kısaltılmış hali bazı yazımlarda (sas) şeklinde de olabilmektedir
  Anlam: Hz. Muhammed’in anılmasından sonra söylenen “Allah'ın selamı onun üzerine olsun” anlamındaki dua sözünün kısaltması.
 • tehaşşüt "Ne hayâsızca tehaşşüd ki ufuklar kapalı!"
  Anlam: birikme yığılma toplanma
14 madde.