YER ADLARI

Kelimeyi dinlemek için ikona, ayrıntıları görmek için kelimeye tıklayınız.
  • Kâbil (şehir) kâ:bil k büyük yazılır ince okunur; a, şapka ile yazılır ve ince - uzun okunur.
    Anlam: Afganistan'ın başkenti ve en büyük şehri. Bu kelimeyi, karıştırılan diğer kabil maddeleri ile inceleyin: Kabil (ad), kabîl (benzer), Kâbil (şehir), kabil (olabilir)
  • kuranı kerim Kur/a:nı Keri:m (kur-a-nı-ke-rim) 'kur'hecesinden sonra bir bölme yaparak okunmalı. 'a' sesi uzun. 'Kerim' kelimesinde 'i' sesi uzun. 'Kuuran' veya 'kuranıkerim' gibi telaffuzlar doğru değil. Hecelemek gerekirse kur-a-nı-ke-rim.
    Anlam: Kerîm Kur'ân, Allah'ın Son Peygamber Hz. Muhammed (SAS) vasıtasıyla insanlara gönderdiği son ilahî kitap. Kur'an-ı Azimü'ş-Şân Kitab-ı Mübin
2 madde.