Divanu Lügati't-Türk

Dîvânü Lugāti't-Türk - Dîvânu Lugâti't-Türk (ديوان لغات الترك)
TELAFFUZ
di:va:nü lûga:tit-türk
ANLAM
Türk Lehçeleri Sözlüğü.(Türk Lügatleri Divanı)
Orta Türkçe döneminde Kaşgarlı Mahmud tarafından Bağdat'ta 1072-1074 yılları arasında yazılan Türkçe-Arapça bir sözlüktür. Türkçenin bilinen en eski sözlüğü olup, batı Asya yazı Türkçesiyle ilgili var olan en kapsamlı ve önemli dil yapıtıdır.

Kâşgarlı Mahmud tarafından Araplar’a Türkçe’yi öğretmek ve Türkçe’nin Arapça kadar zengin bir dil olduğunu göstermek maksadıyla yazılan ilk Türk dili sözlüğü.
İLGİLİ KELİMELER
divan, türk, lugat, lügât
Eklenme: 2016-06-28 | Güncellenme: 2016-06-29 | Gösterim: 2222