OHAL

OHAL'in
TELAFFUZ
olağanüstü hâ:li
Uzun hali okunur. "ohal" şeklinde okunmaz. 'OHAL' yazımını gazeteler üretmiş olabilir. Resmi Gazete'de ve kanunlarda "olağanüstü hal" olarak geçiyor. TDK Sözlük'te yazımı: "olağanüstü hâl -li". 'hâl' uzun ses barındırdığı için ""olağan͜üstü hâ:lin" diye telaffuz edilmeli. Hecelemesi: o-la-ğa-nüs-tü-hâl

OHAL, Olağanüstü Hal tamlamasının kısaltması sayılabilir. Aslında tamlama içindeki Olağanüstü kelimesi O olarak kısaltılmış. Bu tamlamanın dışında olağanüstü kelimesinin bu şekilde kısaldığı başka bir kullanım yoktur. O hal, bu hal, şu hal der gibi Ohal yasası diye okunmamalıdır. Oksijenin simgesi de kısaltma sayıldığı için O olarak yazılır. Oksijenli su hiçbir zaman Osu diye söylenmez. Metin yazımında veya kuşaklarda OHal yasası diye yazılsa da Ohal diye okunmamalı, açılımı olan Olağanüstü hal denilmelidir. (TRT Başspikeri Şener Mete)
Olağanüstü hâl ilanı
OHAL Bölge Valisi
Olağanüstü Hal Kanunu

Haber metinlerinde sık geçtiği zaman bazı spikerlerce "Ohal" şeklinde telaffuz edilmekte.
Gazetelerde ek almış hali "OHAL'in" şeklinde yazılmakta
ANLAM
Tabii afet, tehlikeli salgın hastalıklar veya ağır ekonomik bunalım, Anayasa ile kurulan hür demokrasi düzenini veya temel hak ve hürriyetleri ortadan kaldırmaya yönelik yaygın şiddet hareketlerine ait ciddi belirtilerin ortaya çıkması veya şiddet olayları sebebiyle kamu düzeninin ciddi şekilde
bozulması durumunda uygulanan, kanunla belirtilen olağanüstü yetkilerin sivil yönetime verilmesi ve kullanılması durumu.
İLGİLİ KELİMELER
hâl, olağan, olağanüstü hal
Eklenme: 2016-07-26 | Gösterim: 2875
KELİMENİN YER ALDIĞI LİSTELER
DİZİNDEN BAZI KELİMELER