hâl, -li (durum, tutum, kuvvet)

ḥāl (Ar. ﺣﺎﻝ)
TELAFFUZ
ha:li
a ince ve uzun, l ince, ince sıradan ek alır.
Sadece bu anlamdaki 'hal' kelimesinde a' düzeltme işareti ile yazılır.
o hâlde
hâlinde
herhâlde (belki, büyük ihtimal)
her hâlde (kesinlikle)
... hâline gelmek
her hâlükârda
medeni hâl
hâl eki
aksi hâlde
fena hâlde
kendi hâlinde
hâl almak
hâl böyle iken
hâl dili
hâl ehli (hâ:l͜ ehli)
hâl tercümesi
hâle yola koymak
hâli ile hâllenmek
hâlden anlamak
hâl hatır sormak
hâli harap olmak
hâli kalmamak
(...) hâlini almak
hâli vakti yerinde
hâlimiz ahvalimiz
iyi hâl
olağanüstü hâl
insanlık hâli

‘hâl’ kelimesi ile yapılmış Osmanlıca tamlamamlar günümüzde bitişik yazılıyor.
hâlihazır
arzuhâl
behemehâl
hasbihâl
hüsnühâl
ilmihâl
lisanıhâl
hâlükâr
herhâlde
ANLAM
Bir şeyin içinde bulunduğu şartların veya taşıdığı niteliklerin bütünü, durum, vaziyet

Tutum, tavır

Şimdiki zaman, içinde yaşanılan zaman

Güç, kuvvet, takat

Kötü durum, sıkıntı, dert

Şu kelimeler ile aynı kökten: "ahval, arzuhâl, behemehâl, derhâl, hâlâ, hâlbuki, hâlen, hâlihazır, hâlükâr, hasbihâl, havale, havali, hemhâl, hile, ihale, ilmihâl, istihale, lahavle, muhal, tahavvül, tahvil"
(Bunlardan bazılarında +hâl'in a'sı düzeltme işareti ile yazılırken, bazılarında yazılmıyor. Yazımda TDK yazım kuralları dikkate alındı.)
Diğer 'hal' sözcükleri ile farkını anlamak için şu maddelere bakınız: hal (pazar), hal (tahttan indirme), hal (çözüm)
İLGİLİ KELİMELER
ahval, arzuhâl, behemehâl, derhâl, hâlâ, hâlbuki, hâlen, hâlihazır, hâlükâr, hasbihâl, havale, havali, hemhâl, hile, ihale, ilmihâl, istihale, lahavle, muhal, tahavvül, tahvil
Eklenme: 2021-01-30 | Gösterim: 1216
KELİMENİN YER ALDIĞI LİSTELER
DİZİNDEN BAZI KELİMELER