hak, -kkı (pay)

ḥaḳḳ (Ar. حق)
TELAFFUZ
haK > hakkı
Ünlü ile başlayan ek alırsa, ünsüz türemesi olur.
hak etmek
hak kazanmak
hakkı geçmek
hakkı için
hakkından gelmek
hakkını aramak
hakkını helal etmek
hakkını vermek
hakkı olmak
hakkı ödenmemek
hakkı var
hak vermek
hak yerini bulur (veya yerde kalmaz)
hakkını yemek
*
hak ediş
hak ihlali
cevap hakkı
göz hakkı
isim hakkı
kul hakkı
özlük hakları
telif hakkı
veto hakkı

*
hakkımüktesep
hakkısükût
haksever
haktanır
emrihak
ihkakıhak
ANLAM
Adalet: "Haktan ayrılmamalı."
Kazanç: "Hak sahipleri"
Verilmiş emekten doğan manevi yetki: "Ana hakkı"
Pay: "Komşu hakkı."
Emek karşılığı ücret.
Doğru, gerçek: "Sözüm haktır, iyi dinle"
-Zıddı, batıl.-

Şu kelimeler ile aynı köktendir: hak (gerçek, pay, kazanç), bihakkın, elhak, emrihak, hakikat, hakiki, hukuk, istihkak, nahak, tahakkuk, tahkik muhakkak

Diğer hak kelimelerine de bakın:
Hak, -kk'ı (Allah), hâk, -ki (toprak), hak, -kki (kazıma)
İLGİLİ KELİMELER
hak, bihakkın, elhak, emrihak, hakikat, hakiki, hukuk, istihkak, nahak, tahakkuk, tahkik, muhakkak
Eklenme: 2021-01-30 | Gösterim: 1142
KELİMENİN YER ALDIĞI LİSTELER
DİZİNDEN BAZI KELİMELER