kurban

ḳurbān (Ar. ﻗﺮﺑﺎﻥ)
TELAFFUZ
kurba:n - kurban
1- İbadetin kendisi, kesilen hayvan anlamında (kurbanlık) ve kurban bayramı anlamında tek kelime ile ifade edildiğinde (ünlü ile başlayan ek aldığında) ikinci hecedeki ünlü genelde uzatılmaz:

"Bu sene kurbanı köyde geçireceğiz"
"Kurbanı köyde Ankara'da kestik"
"Kurban kadim dinlerde de vardır" vb

2- Ünlem, kaza sonucu ölmek, maktül anlamlarında veya bir yardımcı fiille kullanıldığında (ünlü ile başlayan ek aldığında) ikinci hecedeki 'a' ünlüsü genelde uzun söylenir:

"Kurban olayım yapma!" (kur-ba:-no-la-yım)
"Kurbanın üzerinden çıkan paralar..." (kur-ba:-nın)
"kaza kurbanın otopsisi" (kur-ba:-nı-nın)
"komplo kurbanı" (kur-ba:-nı)
kurban etmek
kurban gitmek
kurban kesmek
kurban olayım!
akika kurbanı
kurban olmak
(birinin veya bir şeyin) kurbanı olmak
kurban vermek
kurban eti
komplo kurbanı
vekaletle kurban
ANLAM
Allah’a yakınlaşmaya vesile olan şey anlamlarına gelen kurban, Müslümanların ibâdet maksadıyla, belirli şartları taşıyan hayvanı, kurban bayramı günlerinde usulüne uygun olarak kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı ifade eder.
Kurban bayramı.
Kurbanlık
Ünlem olarak içtenliği belirten bir seslenme sözü.
Bir kazada veya felakette ölen kimse.
İLGİLİ KELİMELER
kurban, kurbiyet, akraba, karabet, kirve, takriben
Eklenme: 2016-09-08 | Gösterim: 2260