yayımlamak

TELAFFUZ
yayımlamak
"Yayınlamak" şeklindeki hatalı telaffuzu yaygındır.
ANLAM
Kitap, gazete, dergi vb. şeyleri basmak ve dağıtmak, neşretmek. "Türk Dil Kurumunun yeni yayımladığı kitapları gördüm."
• Dinlenilecek, görülecek şeyleri radyo ve televizyonla sunmak, bildirmek, duyurmak. Bir yazıya, habere, resme gazetede yer vermek
Resmen bildirmek, açıklamak, ilan etmek. (TDK) "Başbakanlık izinlerin iptaliyle ilgili bir genelge yayımladı."

Hatalı bir yazım ve söyleyiş olan "yayınlamak" ile karıştırılır.
• YAYIN bir nesneyi ifade eder. YAYIM bir nesneyi değil bir eylemi anlatır.
• "Yayınlamak" şeklinde yazmak ve telaffuz etmek TDK Sözlüğü'ne göre hatalı.
• "Yayınlamak" kelimesi TDK sözlükte yer almaz.
• Yayın: yay (fiil kökü) + '-ın' (fiilden isim yapan ek. "Yığın, akın, tütün, ekin vb.") = YAYIN
• "Yayın", sadece isim olarak kullanılmakta ve şu anlamlara gelmekte: Basılıp satışa çıkarılan kitap, gazete, neşriyat. Radyo ve televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen eser, program (TDK)
• Söz varlığımızda bu kelime ile oluşturulmuş bileşik sözcükler şunlar: yayın alanı, yayınevi, yayın organı, canlı yayın, kablolu yayın, muzır yayın, naklen yayın, yerel yayın, deneme yayını, kapalı devre yayını, radyo yayını, televizyon yayını.
• "Yayım" ise yayma işi. Kitap, gazete vb. okunacak şeylerin basılıp dağıtılması, neşir. Herhangi bir eserin radyo ve televizyon aracılığıyla dinleyiciye, seyirciye ulaştırılması, neşir.
•'yay' sözcüğünün 'y-z' ses değişimine uğradığı aslında bu kelimenin kökeninin 'yaz' olduğu da söylenmekte.
• Yani, bir YAYIN (gazete, dergi, kitap, televizyon yayını) YAYIMlanır. Bir YAYIN, YAYINlanmaz.
• Ama "yayımlamak" yerine "yayınlamak" oldukça sık kullanılmaktadır.
(İngilizcede gazete vb. basılı yayıncılık için kullanılan fiil ile TV, radyo vb. elektronik yayıncılık için kullanılan fiil farklıdır.)
İLGİLİ KELİMELER
yayımcı, yayın, yayınevi, yay, yayınlamak
Eklenme: 2016-07-20 | Güncellenme: 2016-07-25 | Gösterim: 5556
KELİMENİN YER ALDIĞI LİSTELER
DİZİNDEN BAZI KELİMELER