yayınlamak

BKZ: yayımlamak
TELAFFUZ
"Yayınlamak" şeklinde yazmak ve telaffuz etmek TDK Sözlüğü'ne göre hatalı.
ANLAM
BKZ: yayımlamak
• YAYIN bir nesneyi ifade eder. YAYIM bir nesneyi değil bir eylemi anlatır.
• "Yayınlamak" şeklinde yazmak ve telaffuz etmek TDK Sözlüğü'ne göre hatalı.
• "Yayınlamak" kelimesi TDK sözlükte yer almaz.
• Yayın: yay (fiil kökü) + '-ın' (fiilden isim yapan ek. "Yığın, akın, tütün, ekin vb.") = YAYIN
• "Yayın", sadece isim olarak kullanılmakta ve şu anlamlara gelmekte: Basılıp satışa çıkarılan kitap, gazete, neşriyat. Radyo ve televizyon aracılığıyla halka sunulan, duyurulan, iletilen eser, program (TDK)
• Söz varlığımızda bu kelime ile oluşturulmuş bileşik sözcükler şunlar: yayın alanı, yayınevi, yayın organı, canlı yayın, kablolu yayın, muzır yayın, naklen yayın, yerel yayın, deneme yayını, kapalı devre yayını, radyo yayını, televizyon yayını.
• "Yayım" ise yayma işi. Kitap, gazete vb. okunacak şeylerin basılıp dağıtılması, neşir. Herhangi bir eserin radyo ve televizyon aracılığıyla dinleyiciye, seyirciye ulaştırılması, neşir.
•'yay' sözcüğünün 'y-z' ses değişimine uğradığı aslında bu kelimenin kökeninin 'yaz' olduğu da söylenmekte.
• Yani, bir YAYIN (gazete, dergi, kitap, televizyon yayını) YAYIMlanır. Bir YAYIN, YAYINlanmaz.
• Ama "yayımlamak" yerine "yayınlamak" oldukça sık kullanılmaktadır.
(İngilizcede gazete vb. basılı yayıncılık için kullanılan fiil ile TV, radyo vb. elektronik yayıncılık için kullanılan fiil farklıdır.)
İLGİLİ KELİMELER
Eklenme: 2016-07-20 | Güncellenme: 2016-07-25 | Gösterim: 2530
KELİMENİN YER ALDIĞI LİSTELER
DİZİNDEN BAZI KELİMELER